Contributions de Michel Savioz. Annuler
Ou plutôt des raccards! Au verso, une date au crayon, 1930. Une des caractéristiques les...
5
0
5
Ôna cônta dè polèinta
Ôna cônta dè polèinta Vo cônto ôna cônta quié m’è h’arroâye ôn cou. Îro a Chîrro po moyardâ è n’én travailliâ y veúgnè pèindàn dàvoueu chenànnè. To lè zor, ya faliôp ménjiè dèfoûra, a frit. Ôn bo zor, ya fé croué tén è ya balyà to lo zor. É profitchià po mè férè ôna bòna polèinta. Dèmèintre quiè l...
1
1
4
2013